Over de impact van vergrijzing, baanbrekende AI-technologieën en de nood tot snelle adoptie ervan

Valincidenten in cijfers en hoe de statistieken kerenElke maand laat Nobi een AgeTech-expert aan het woord die zijn of haar opinie deelt over relevante thema’s in de wereld van AgeTech. 

Niels Coch, Nobi's Head of USA, bijt de spits af.


#1

Niels Coch, Head of Nobi USA


De VS staat voor een grote maatschappelijke uitdaging, met name de vergrijzende bevolking. Volgens de jongste officiële cijfers wonen er meer dan 55,8 miljoen volwassenen van 65 jaar en ouder in de Verenigde United Staten. Dat is ongeveer 16,8% van de bevolking. Vermoedelijk zal het aantal nog stijgen tot 22% tegen 2050 – een aanzienlijke toename in vergelijking met 1950, toen slechts 8% van de bevolking 65 jaar of ouder was.


Bevolking: 65 en ouder
Bron: America' s Health Ranking


De Amerikaanse bevolking vergrijst. Daardoor stijgt ook de vraag naar zorg en verzorgend personeel, terwijl er nu al een opmerkelijk tekort is aan geschoolde zorgverleners. Het probleem wordt zo mogelijk nog groter door de stijgende zorgkosten en de uitgaven voor gezondheidszorg die specifiek verband houden met vallen. 


Grote aantallen. Grote impact. Groot probleem.


Als je kijkt naar de cijfers en de impact van valincidenten in het hele ecosysteem van de gezondheidszorg, wordt meteen duidelijk wat de omvang van het probleem is als we niet onmiddellijk ingrijpen en innoveren.

De statistieken tonen aan hoe groot de gevolgen zijn van vallen:

 • Een onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) wijst uit dat de kosten van vallen zullen stijgen tot $ 240 miljard tegen 2040.

 • Uit verslagen van de CDC (het instituut voor volksgezondheid in de VS) blijkt dat de economische impact van vallen meer dan $ 50 miljard op jaarbasis vertegenwoordigt in de Verenigde Staten en $ 29,4 miljard in Canada.

 • Volgens de WHO is vallen momenteel “wereldwijd de tweede belangrijkste oorzaak van overlijden door onopzettelijke verwondingen”.

 • Naar schatting sterven wereldwijd jaarlijks 684.000 mensen door een val; het grootste aantal dodelijke slachtoffers valt te betreuren onder volwassenen ouder dan 60 jaar.

 • Ongeveer een derde van de 65-plussers en zowat de helft van alle 80-plussers valt minstens één keer per jaar.

 • Volgens de CDC is 85% van de ziekenhuisopnames als gevolg van verwondingen bij senioren toe te schrijven aan een val; voor heupfracturen in die leeftijdsgroep gaat het om 95%.

 • Van de valincidenten die tot ziekenhuisopnames leiden, is 20% het gevolg van ‘lange ligtijden’ (wanneer iemand is gevallen en langere tijd – meer dan een uur – op de grond blijft liggen omdat hij niet overeind geraakt). Er is aangetoond dat vallen met een lange ligtijd het sterftecijfer verdubbelt.

 • De helft van de ouderen die langer dan een uur op de grond blijven liggen, sterft binnen zes maanden als gevolg van complicaties.

De cijfers liegen er niet om. Valincidenten en de toenemende kans op vallen zijn een belangrijke reden tot bezorgdheid voor ouderen en hun naaste familieleden en/of verzorgers.

Klassieke verpleegoproepsystemen in woonzorgcentra zijn ontoereikend 

Zodra ouderen vaker beginnen te vallen, wordt vaak de overstap naar een woonzorgcentrum gezet. Het risico om te vallen is er minder groot of er is alleszins hulp in de buurt om weer overeind te geraken. Personeelstekort maakt die hulp echter minder beschikbaar. 


80% van de slachtoffers van een val is niet in staat om hulp te roepen, wat het klassieke verpleegoproepsysteem ontoereikend maakt. De zorgverleners kunnen geen 24 uur per dag in de kamers aanwezig zijn, en veel senioren die na een val weer zonder hulp rechtop geraken, melden het voorval niet – bewust of onbewust.

Erger nog, de nachtelijke rondes van de verpleegkundigen storen sommige inwoners in hun slaap. Als ze dan opstaan en vallen, vaak nadat de verpleging alweer de kamer uit is, duurt het vaak uren voordat ze worden aangetroffen. Het verpleegoproepsysteem pakt het probleem gewoon niet doeltreffend aan, en in veel gevallen ontbreekt het ook aan ondersteunende technologie.

Op persoonlijke alarm- of paniekknoppen kun je niet rekenen

Ongeveer 95% van de zelfstandig thuiswonende ouderen heeft een alarmknop. In 80% van de noodsituaties komt er echter geen hulp opdagen. Het activeren van zo’n klassieke draagbare paniekknop veronderstelt immers een aantal menselijke handelingen. Maar al te vaak wordt de knop niet gebruikt in een noodgeval: ouderen vergeten het toestel te dragen of zijn in paniek niet in staat om actief alarm te slaan. Dit soort apparaten vertrouwen doorgaans op procedures die ouderen simpelweg weigeren toe te passen omdat ze te stigmatiserend of te moeilijk zijn.

Bovendien gaat deze aanpak ervan uit dat mensen vroeg of laat zullen vallen. Het gaat om ‘valdetectie’ in plaats van ‘valpreventie’. Precies die preventie verdient meer aandacht. Als we ervoor zorgen dat mensen minder vaak vallen, is er minder detectie nodig. Dat kan met een combinatie van training, betere verlichting en fysieke ondersteuning, maar ook met technologie die is afgestemd op het gedrag van ouderen – ze hoeven daarbij zelf weinig of niets te doen.

Innovatieve technologie als oplossing voor het probleem

Onze vergrijzende bevolking legt een enorme druk op het personeel in de gezondheidszorg. Een groot deel van de vermijdbare zorgkosten blijft bovendien op het conto staan van vallen en de gevolgen daarvan … tenzij we het paradigma doorbreken.

Goed ontworpen en efficiënt toegepaste technologie biedt de enige uitweg. Niet als onpersoonlijk hulpmiddel, niet als vervanging voor medische en andere zorgverleners, maar in een ondersteunende rol.

Nobi biedt een nieuwe kijk op valpreventie en -detectie. Wij zien onszelf als partner en willen het zorgpersoneel helpen om ouderen de zorg te bieden die ze nodig hebben … en verdienen. Onze geavanceerde Nobi Smart Lamps combineren een elegant design met de allernieuwste AI-technologie. De Nobi Smart Lamps doen meer dan verlichten alleen – ze anticiperen en reageren op de behoeften van oudere mensen en creëren zo een veilige omgeving voor hen om zelfstandig in te leven.

Nobi verandert het paradigma in de gezondheidszorg, zoals ook blijkt uit eerdere projecten. Nobi’s slimme lampen:

 • verminderen het aantal valincidenten met 82 percent;
 • merken elke val automatisch op, met 100 percent zekerheid, zonder dat er alarm is geslagen; en 
 • stellen zorgverleners in staat om minstens 12 keer sneller hulp te bieden.

Bezoek ons op LeadingAge

Er is volop innovatie op het gebied van AgeTech, in verschillende vormen. Technologie kan een fundamenteel verschil maken, maar dan moeten we nu doortastende beslissingen nemen en samenwerken met alle partijen die instaan voor de zorg en bescherming van onze vergrijzende bevolking. 

Boek je meeting met onze AgeTech experten