Nobi en de toekomst van artificiële intelligentie – deel 2

Q&A met Nobi’s medeoprichter & CTO Stijn Verrept

In deze blogserie geven we het woord aan onze CTO en medeoprichter, Stijn Verrept, die nauw betrokken is bij de strategische ontwikkeling van de AI-functionaliteiten van onze slimme lamp. In deel 1 onthulde Stijn de AI-mogelijkheden van de Nobi-lamp zelf. In dit tweede deel bespreekt hij de plannen voor toekomstige AI-integraties met de Nobi-lamp en hoe partnerships een sleutelrol zullen spelen in de AI-toepassingen binnen het Nobi-platform.

- Stijn Verrept, CTO en medeoprichter van Nobi

Terwijl we vooruitblikken, belooft de integratie van AI binnen de gezondheidszorgsector deze op revolutionaire wijze te hervormen, met ongekend grote mogelijkheden.

Voor de toekomst heeft de integratie van AI in toepassingen voor de gezondheidszorg een enorm potentieel en zal de sector op ongekende wijze veranderen. Volgens BCC Research zal AI alleen al in de markt voor patiëntmonitoring op afstand naar verwachting verviervoudigen tot 4,3 miljard dollar in 2027, wat duidt op een enorme investeringsstroom op dit gebied. 


De door AI-gestuurde lamp van Nobi is een inspirerend voorbeeld van de positieve impact die AI kan hebben binnen de gezondheidszorg. De slimme lamp, speciaal ontworpen voor valdetectie en -preventie, transformeert de ouderenzorg wereldwijd en biedt oneindige mogelijkheden voor toekomstige AI-toepassingen via het platform. 


Zijn er plannen voor toekomstige AI-integraties in de Nobi-lamp?

Hoewel AI momenteel wordt gebruikt voor visuele interpretatie en het koppelen aan gevolgen, onderzoekt Nobi extra AI-toepassingen voor de toekomst. Een focusgebied is het benutten van geluids-AI om audiogegevens uit de omgeving te analyseren. Door geluiden te analyseren, kan Nobi indicatoren van dagelijkse activiteiten detecteren, zoals het doorspoelen van het toilet, tandenpoetsen en douchen, enzovoort. Deze inzichten helpen bij het opbouwen van voorspellende modellen die de activiteiten van bewoners monitoren en vroegtijdige signalen geven wanneer een bewoner minder actief wordt, wat een teken kan zijn van gezondheidsproblemen.


Geluidsgegevens zijn ook nuttig voor het detecteren van gezondheidsindicatoren zoals hoesten, wat vroege tekenen van aandoeningen zoals luchtweginfecties kan geven. Dit maakt proactief ingrijpen door zorgpersoneel mogelijk, wat de levenskwaliteit van bewoners kan verbeteren door gezondheidsproblemen vroegtijdig aan te pakken.

Wat visuele data betreft, streeft Nobi ernaar haar voorspellende functionaliteiten te verbeteren door de houdingen van bewoners te analyseren. Door specifieke poses te herkennen die wijzen op instabiliteit of het onwel worden van een bewoner (bijvoorbeeld het vasthouden aan een tafel voor ondersteuning), kan Nobi het zorgpersoneel proactief waarschuwen, wat potentiële valincidenten kan voorkomen en het risico op verwondingen kan verminderen.


Op dit moment ligt de primaire focus op het bieden van effectieve en veilige oplossingen die vallen detecteren en voorkomen, terwijl het welzijn en de gebruikerservaring van de bewoners wordt verbeterd. Nobi's visuele AI blijft een krachtig instrument om de veiligheid en zelfstandigheid van ouderen te garanderen door betrouwbare valdetectie en geautomatiseerde verlichting te bieden om desoriëntatie 's nachts te voorkomen.


Zal Nobi partnerships aangaan om toekomstige AI-toepassingen te ontwikkelen?

Ja, absoluut! Bij Nobi erkennen we dat we niet overal experts in zijn. Om gespecialiseerde expertise te benutten, streven we ernaar het Nobi-platform open te stellen voor bedrijven met expertise in verschillende domeinen. Zo zouden we bijvoorbeeld kunnen samenwerken met een bedrijf dat gespecialiseerd is in het analyseren van het functioneren van longen op basis van audiogegevens. Wanneer gezondheidstechnologieën efficiënt samenwerken, kunnen ze aanzienlijke voordelen bieden voor zorgwerkers, bewoners en patiënten. Daarom maakt Nobi het mogelijk om onze slimme lampen te koppelen aan bestaande oproepsystemen, elektronische patiëntendossiers en digitale medische dossiers.

Samenwerken met externe partners stelt ons in staat onze AI-mogelijkheden uit te breiden, terwijl we ons blijven richten op ons hoofddoel. Deze partnerships kunnen worden aangegaan met bedrijven die gespecialiseerd zijn in specifieke AI-toepassingen, zoals hoestdetectie of pulmonaal onderzoek. Door AI-oplossingen van derde partijen te integreren in haar platform, streeft Nobi ernaar een breder scala aan diensten aan te bieden aan haar gebruikers en tegelijkertijd hoge normen voor nauwkeurigheid en betrouwbaarheid te blijven garanderen. Deze gezamenlijke aanpak zorgt ervoor dat Nobi haar aanbod voortdurend kan verbeteren en een breed scala aan gezondheids- en veiligheidsbehoeften voor ouderen kan aanpakken.

Hoe zullen andere AI-toepassingen werken binnen het Nobi-platform?

Nobi ziet haar platform als een marktplaats voor AI-toepassingen die specifiek zijn toegespitst op ouderenzorg. Vergelijkbaar met een ‘app-store’ kunnen gebruikers toegang krijgen tot en AI-toepassingen installeren die de kernfunctionaliteiten van Nobi aanvullen. Deze toepassingen kunnen variëren van gezondheidsmonitoringtools tot gezondheidsevaluaties, die elk naadloos integreren in het ecosysteem van Nobi. Door een gevarieerd aanbod van AI-toepassingen aan te bieden, streeft Nobi ernaar de kwaliteit van de zorg die aan bewoners wordt geboden te revolutioneren, terwijl het ook innovatie in de industrie van ouderenzorg als geheel bevordert.

Wat zijn de voordelen van jullie samenwerking met Nvidia?

Nobi heeft een waardevolle samenwerking met Nvidia, de producent van de processor die in de Nobi-lampen wordt gebruikt. Dankzij de geavanceerde technologie van Nvidia is AI-verwerking op het apparaat zelf mogelijk (edge computing), waardoor Nobi in staat is om geavanceerde AI-functies direct in de lamp te integreren. Deze samenwerking is essentieel voor Nobi’s capaciteit om hoogstaande functies te leveren, terwijl privacy en veiligheid gewaarborgd blijven. Lees hier ook hun volledige case study.

Nu we aan de vooravond staan van een nieuw tijdperk in de gezondheidszorg, belooft de integratie van AI een paradigma verschuiving in te luiden, die de manier waarop we voor patiënten zorgen en ziekten diagnoseren en behandelen zal transformeren. Door de kracht van AI te benutten, kunnen we nieuwe inzichten ontgrendelen, klinische workflows optimaliseren en uiteindelijk de patiëntresultaten wereldwijd verbeteren.

Het volledig benutten van het potentieel van AI in de gezondheidszorg vereist echter een gezamenlijke inspanning van belanghebbenden over de hele wereld om uitdagingen aan te pakken, risico's te verminderen en te waarborgen dat deze technologieën verantwoordelijk en eerlijk worden ingezet. Alleen dan kunnen we de transformatieve kracht van AI benutten om een gezondere en veerkrachtigere toekomst voor iedereen op te bouwen.


Bezoek Nobi op de UN AI For Good Global Summit

De organisatie van de UN AI For Good Global Summit 2024 nodigde Nobi uit, omdat zij geloven dat de slimme lampen van Nobi een inspirerend voorbeeld zijn van hoe AI een grote, positieve impact kan hebben en kan helpen bij het aanpakken van 's werelds grootste maatschappelijke uitdagingen.

De Summit vindt plaats in Genève, Zwitserland, op 30 en 31 mei, met als doel praktische toepassingen van AI te identificeren om de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN te bevorderen en die oplossingen wereldwijd op te schalen

Meer weten over de UN AI For Good Global Summit


Labels