Nobi en de toekomst van Artificiële Intelligentie – Deel 1

Q&A met Nobi’s medeoprichter & CTO Stijn Verrept

Nobi veroverde onlangs de tweede plaats in de AI for Good Innovation Factory’s start-up competition. Naar aanleiding daarvan nodigde de organisatie van ITU’s AI for Good Global Summit 2024 Nobi uit om deel te nemen aan deze summit, omdat ze geloven dat de slimme lampen van Nobi een inspirerend voorbeeld zijn van hoe AI een grote en  positieve maatschappelijke impact kan hebben én kan bijdragen aan het realiseren van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals) van de Verenigde Naties.

UN AI FOR GOOD GLOBAL SUMMIT

De UN AI For Good Global Summit vindt plaats in Genève, Zwitserland, op 30 en 31 mei, met als doel praktische toepassingen van AI te identificeren om de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN te bevorderen en die oplossingen wereldwijd op te schalen

Een belangrijk thema zal de rol van AI in gezondheidszorg zijn, waarbij AI belooft patiëntenzorg te transformeren naar meer gepersonaliseerde, efficiënte en toegankelijke zorg. Tijdens de summit zal Nobi tonen hoe haar AI-gestuurde lamp voor valdetectie en -preventie ouderenzorg wereldwijd vernieuwt.

Meer weten over de UN AI For Good Global Summit


In de aanloop naar de summit leek het ons het uitgelezen moment om te praten met onze CTO en medeoprichter, Stijn Verrept, die nauw betrokken is bij de strategische ontwikkeling van de AI-functionaliteiten van onze slimme lamp. 

Hij is gepassioneerd door het creëren van oplossingen die ouderen helpen om op hun eigen manier ouder te worden en hij geniet van de uitdaging om te werken op het raakvlak van zorg en technologie. Hij heeft ervaren hoe AI talrijke uitdagingen in de ouderenzorg kan aanpakken, door zowel het voorkomen als detecteren van vallen, wat de voornaamste oorzaak van fatale verwondingen bij ouderen is. Hierdoor wordt de druk op onderbezette zorgverleners in woonzorgcentra verlicht en worden familieleden van ouderen die thuis wonen, opnieuw gerustgesteld.

Stijn Verrepts' visie op de positieve impact van AI binnen de wereldwijde gezondheidszorg is een must-read. In deel 1 van deze tweedelige blogserie bespreekt Stijn de AI-mogelijkheden van de Nobi-lamp zelf.

- Stijn Verrept, CTO en medeoprichter van Nobi

Hoe werkt AI in de Nobi Smart Lamp?

AI-technologie is geïntegreerd in de Nobi Smart Lamp. De lamp bevat een optische sensor die elke seconde een ruimte vastlegt. Dankzij haar krachtige processor bepaalt zij vervolgens verschillende activiteiten en objecten binnen de omgeving. De AI is getraind op uitgebreide datasets om mensen, bedden en verschillende posities in een kamer te herkennen. Aan deze waarnemingen zijn gevolgen gekoppeld, zoals het dimmen van het licht wanneer een bewoner naar bed gaat of het verlichten van de kamer wanneer hij of zij 's nachts uit bed komt om bijvoorbeeld naar het toilet te gaan.

Hoe gebruikt Nobi naast valdetectie AI om het welzijn van bewoners te ondersteunen?

Nobi stemt de verlichting af op basis van het tijdstip van de dag, en bevordert zo alertheid overdag (tijdens het daglicht) en slaperigheid 's nachts. Nobi biedt ook gedetailleerde inzichten in de slaappatronen van bewoners, inclusief wanneer ze naar bed gaan, uit bed stappen en de totale tijd die ze in bed doorbrengen. Dit helpt bij het reguleren van het circadiane ritme en gaat verstoring van het dag-nachtritme en verwarring tegen, terwijl het ook de risico's op vallen vermindert, in het bijzonder voor ouderen in de geheugenzorg. Bovendien kunnen er waarschuwingen naar zorgverleners worden gestuurd wanneer risicogedrag wordt gedetecteerd, zodat er proactief kan worden ingegrepen en valincidenten vermeden worden.

In zorginstellingen die Nobi-lampen hebben geïmplementeerd, is de gemiddelde reactietijd van het zorgpersoneel bij valincidenten drastisch afgenomen tot ongeveer twee minuten. Deze aanzienlijke verkorting van de reactietijd verbetert de veiligheid en het welzijn van de bewoners doordat er tijdig hulp geboden kan worden bij valincidenten. 

Wat onderscheidt Nobi van haar concurrenten op het gebied van AI?

Nobi onderscheidt zich door alle interpretaties en analyses rechtstreeks op de lamp zelf uit te voeren. De beelden hoeven dus niet naar de cloud gestuurd te worden. Dit garandeert privacy en veiligheid voor gebruikers, aangezien gevoelige informatie lokaal verwerkt blijft.

Welke uitdagingen heeft Nobi ondervonden bij het implementeren van AI voor valdetectie?

Nobi stuitte op tal van uitdagingen, voornamelijk vanwege de diverse omgevingen waarin het systeem wordt gebruikt. Een aanzienlijke uitdaging was het trainen van het AI-model om valincidenten nauwkeurig te detecteren zonder vooroordelen te introduceren. Dit vereiste uitgebreide trainingsgegevens, die werden verzameld via gesimuleerde vallen en gevarieerde scenario's om de effectiviteit van het model in verschillende situaties te garanderen.

Hoe pakt Nobi vooringenomenheid in AI-training aan?

Vooroordelen in AI-training zijn een belangrijk aandachtspunt voor Nobi. Om vooroordelen te verminderen heeft het team verschillende strategieën gebruikt, waaronder het dragen van verschillende kledingstukken, het gebruik van rekwisieten en attributen en het vastleggen van beelden in verschillende omgevingen. Daarnaast evalueert en verfijnt Nobi het AI-model voortdurend via een gesloten feedbacklus, waarbij feedback van zorgverleners en bewoners wordt meegenomen om de nauwkeurigheid te verbeteren en valse positieven te verminderen.

Hoe werkt de gesloten feedbacklus?

Nobi maakt gebruik van een gesloten feedbacklus om het AI-model voortdurend te verbeteren. Elke val die wordt gedetecteerd, of deze nu juist is of vals positief, wordt geëvalueerd en teruggekoppeld naar het systeem voor verdere training. Zorgverleners geven input over gedetecteerde gebeurtenissen en helpen zo de capaciteiten van het model te verfijnen. Dit iteratieve proces zorgt ervoor dat de AI van Nobi effectief blijft en kan worden aangepast aan veranderende behoeften en omgevingen. 

Hoe maakt Nobi onderscheid tussen echte valincidenten en andere soortgelijke scenario's met huisdieren of andere voorwerpen?

Het onderscheid maken tussen echte valincidenten en andere scenario's vormde een grote uitdaging voor Nobi. Het team heeft dit probleem aangepakt door verschillende trainingsgegevens te integreren en het AI-model te verfijnen om specifieke kenmerken die bij een val horen te herkennen. Door voortdurende training en feedback kan Nobi's AI nu uiterst nauwkeurigheid onderscheid maken tussen menselijke valincidenten en andere niet-menselijke activiteiten.

Welke maatregelen neemt Nobi om privacy en vertrouwelijkheid te waarborgen bij de implementatie van AI?

Nobi geeft prioriteit aan privacy en vertrouwelijkheid bij de implementatie van AI. Door gegevens lokaal de lamp te verwerken, minimaliseert Nobi de noodzaak om gevoelige informatie naar externe servers of de cloud te sturen. Moeten er toch gegevens verzonden worden, dan worden die versleuteld en geanonimiseerd. Daarnaast houdt het bedrijf zich aan strikte protocollen voor gegevensbescherming en verkrijgt het geïnformeerde toestemming wanneer dat nodig is voor trainingsdoeleinden, zodat de privacyrechten van bewoners te allen tijde worden gerespecteerd. 


In deel twee van deze serie bespreekt Stijn de plannen voor toekomstige AI-integraties met de Nobi-lamp en hoe partnerships een sleutelrol zullen spelen in AI-toepassingen binnen het Nobi-platform.

Labels