Aantal dodelijke valincidenten stijgt drastisch

Technologie kan alarmerende trend keren


Auteur: Roeland Pelgrims, CEO en mede-oprichter van Nobi


Het aantal Nederlanders dat overlijdt na een val is vorig jaar met maar liefst 15 procent gestegen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Nederlandse Centraal Bureau van de Statistiek (CBS). Het verantwoordelijke Nederlandse kabinet zet daarom in op valpreventie, maar lijkt voorbij te gaan aan de aanzienlijke bijdrage die technologie daaraan kan leveren.

Vallen is de meest voorkomende niet-natuurlijke doodsoorzaak

De cijfers van het CBS spreken voor zichzelf. Gemiddeld vinden in Nederland dagelijks zeventien fatale valincidenten plaats. Het grootste deel van de sterfgevallen zijn ouderen van 80 jaar of ouder. Daarmee blijft het overlijden door een val met afstand de meest voorkomende niet-natuurlijke doodsoorzaak in Nederland, gevolgd door zelfdoding en verkeersongevallen. De stijging heeft mogelijk te maken met de trend dat ouderen steeds langer thuis blijven wonen -zonder hun woning van bij de start valveilig te maken- en er vaak slechter aan toe zijn dan vroeger als ze naar een woonzorgcentrum verhuizen. Ook in andere westerse landen stellen we vast dat er meer fatale valincidenten plaatsvinden, een gevolg van onze steeds grijzer wordende bevolking. 

Overledenen door een accidentele val per 100 000 bewoners
Bron: CBS

Focus op valpreventie

Deze alarmerende trend is al enkele jaren aan de gang en om die reden had het verantwoordelijke Nederlandse kabinet valpreventie opgenomen in het regeerakkoord. Door de ontwikkeling van persoonlijke risicoprofielen voor kwetsbare ouderen en het aanbieden van gespecialiseerde valpreventietrainingen wil de regering het aantal doden door valincidenten drastisch doen afnemen. 

Cruciale rol van technologie

Opmerkelijk afwezig in de Nederlandse plannen is het strategisch inzetten van technologie als een krachtig middel om valincidenten te voorkomen. Nochtans kunnen technologische oplossingen een essentiële rol spelen bij het verminderen van valongevallen. De opmars van Age Tech-toepassingen op de markt van de woonzorgcentra is niet te stoppen, en dat is alleen maar terecht. Met slimme detectoren en toepassingen gebaseerd op AI slagen deze innovaties erin om valincindenten meteen te detecteren, inzicht te bieden in hoe de val gebeurd is en valrisico’s te verminderen. Het zorgpersoneel heeft zo heel wat troeven in handen om valincidenten te voorkomen. 

Nobi: de slimste lamp ter wereld

Nobi is een treffend voorbeeld van een technologische innovatie die vandaag al een aanzienlijk verschil maakt in woonzorgcentra. Nobi biedt een assortiment van drie slimme designlampen die valincidenten detecteren en actief bijdragen aan het verminderen van toekomstige valpartijen. Wanneer een bewoner van een woonzorgcentrum valt, stuurt Nobi onmiddellijk een melding naar de telefoon of de computer van de zorgmedewerker, waardoor snelle hulp verzekerd is.


Bovendien levert het ook waardevolle visuele gegevens van de val 15 seconden ervoor en erna, waardoor de oorzaak van het incident kan achterhaald worden. Deze informatie is van onschatbare waarde om toekomstige valongelukken te voorkomen. Goed om te weten: deze gegevens worden abstract weergegeven, zodat de privacy gegarandeerd blijft.

Proactief handelen

Nobi gaat zelfs zover dat het zorgmedewerkers laat weten of een bewoner zich al dan niet in bed bevindt. Dat maakt een groot verschil wanneer we vallen willen voorkomen, vooral voor bewoners die extra zorg en aandacht nodig hebben. Als Nobi hen tijdens de nachtdienst meldt dat een bewoner aanstalten maakt om uit bed te stappen kunnen zorgmedewerkers zo snel en proactief hulp bieden om zo potentiële valincidenten te voorkomen. Deze vooruitstrevende aanpak biedt niet alleen gemoedsrust bij bewoners en zorgmedewerkers; het elimineert ook de noodzaak voor hinderlijke check-ins bij bewoners die rustig slapen en hierdoor nog te vaak ongevraagd gewekt worden. Nobi wil zo niet alleen slaap- en levenskwaliteit verbeteren, maar zorgt er zo ook voor dat er meer tijd is voor nog kwalitatievere zorgverlening.

Slimme verlichting werkt preventief

Tot slot is er de automatische verlichting van Nobi. De slimme lamp werpt een zacht licht elke keer dat een bewoner rechtop gaat zitten in bed. Deze eenvoudige handeling is vaak al voldoende om een verwarde bewoner gerust te stellen. Maakt de bewoner aanstalten om het bed te verlaten, wordt de verlichting intenser zodat hij of zij makkelijk de weg vindt naar de badkamer. Ook deze innovatie is een krachtig middel om talrijke valincidenten te voorkomen.


Automatische verlichting helpt talrijke valincidenten te voorkomen

80 procent minder valincidenten dankzij Nobi

Het eindresultaat? Uit recente pilootprojecten in woonzorgcentra bleek dat Nobi in staat was om valincidenten met een indrukwekkende 80 procent te reduceren, wat neerkomt op vier vijfde minder vallen. Het aantal dodelijke valincidenten verminderen vereist ongetwijfeld een allesomvattende benadering. Maar laat het duidelijk zijn dat de slimme technologie van Nobi hierin een cruciale en baanbrekende rol kan spelen.

Meer weten over Nobi?

Neem dan zeker contact met ons op!

Contacteer onsLabels