Hoe de perceptie op leeftijd ons levensgeluk beïnvloedt

Nobi steunt 6e editie van de Silver Living Awards voor Journalisten" : Met welke blik kijken we naar senioren, vandaag en morgen?

Ons beeld van ouderen en onze houding tegenover ouderdom wordt sterk beïnvloed door media. Nog steeds overheersen polariserende beelden omtrent ouderdom, het “normale” ontbreekt. Hierdoor wordt, niet verrassend, de levensrealiteit van het grootste deel van de bevolking genegeerd. Journalisten die de Silver Living Award mochten ontvangen, laten zien dat het ook anders kan. Deze prestigieuze prijs wordt in 2023 voor de 6e keer uitgereikt en heeft als thema “Inzichten in Ouderdom – Tussen Status Quo en Visies”. Het eert bijdragen in print, radio, en televisie die een genuanceerder beeld van ouderdom scheppen. Daar kan Nobi zich volledig in vinden, en ondersteunt het project dan ook graag. 

De ouderen van vandaag, maar ook die van toekomst willen actief blijven deelnemen aan het leven en zo lang mogelijk zelfstandig en waardig thuis of in een begeleide woonvorm leven. Wat zijn goede voorbeelden van nieuwe woonvormen en generatie overstijgende woonwijken? Welke netwerken worden gecreëerd met behulp van sociale media? Hoe draagt technologie en digitalisering hier al aan bij? 

“We bedanken de moedige en geïnteresseerde journalisten die op een nieuwe manier omgaan met onderwerpen rond ouder worden en zo bijdragen aan het vormen van een nieuw beeld van de derde levensfase"

Vera Led • Head of DACH


Wanneer ben je officieel een "oudere"?

De leeftijdsgrens voor de term "oudere" is niet universeel gedefinieerd. Termen als "Best Ager" of "Generatie Goud" komen uit de marketing en beginnen meestal op de leeftijd van 50 jaar. In de bevolkingsstatistieken begint de oudere groep echter vanaf 65 jaar en vertegenwoordigt daarmee de gebruikelijke pensioenleeftijd. Volgens deze onderscheiding waren er begin 2022 ongeveer 1,75 miljoen senioren in Oostenrijk. Zowel hun absolute aantal als hun aandeel in de bevolking neemt toe door de stijgende levensverwachting: 19,5 procent van de inwoners behoort nu tot deze leeftijdsgroep, vergeleken met 17,8 procent in 2012. In Duitsland behoort nu zelfs meer dan 22% van de bevolking tot de groep van 65-plussers.

Media beïnvloeden welbevinden met leeftijd

Is een 65-jarig persoon echt een “oudere”? Als we kijken naar de huidige levensrealiteiten, is dit al lang niet meer realistisch. De huidige statistische categorieën zijn veel te generiek. "De tijdsspanne tussen 60 en 90 jaar is even lang als van 30 tot 60 en biedt alle mogelijkheden van de jeugd, maar dan zonder de stress en angsten", zegt de 70-jarige auteur en influencer Greta Silver in een interview. Zeeën van tijd dus om een actief, zelfbepaald leven te leiden: de derde fase. Het is hoog tijd dat we “de wereld bevrijden van de grijze sluier van de ouderdom” en “de negatieve kijk op ouderdom loslaten, die last en verdriet veroorzaakt, zelfs onder jonge mensen”.

© Greta Silver

© Greta Silver

Ouderen hebben recht op mooie, stijlvolle producten

Respect voor ouderen is een sociaal erkende waarde. Maar respecteren we ouderen echt? Natuurlijk staan we op in de trein als iemand een zitplaats nodig heeft. Maar tegelijkertijd gaan we ervan uit dat ze niet meer de behoefte hebben om zich met mooie dingen te omringen. Hoe kan het anders worden verklaard dat technische producten die het leven van ouderen ondersteunen vaak onaantrekkelijk, saai en grijs zijn? 

Nobi vertegenwoordigt een compleet ander beeld van toekomstige 'AgeTech'. "Wij zijn ervan overtuigd dat het ontwikkelen van stijlvolle lampen net zo belangrijk is als de valdetectie die erachter schuilt ", zegt Roeland Pelgrims, oprichter en CEO van Nobi. Ouderen, en ook de meeste verzorgers, zijn zeker geïnteresseerd in het gebruik van nieuwe technologieën ter ondersteuning. Dit wordt onder andere bewezen door een huidige enquête van Nobi. “Inclusie begint met waardigheid. En het ontwikkelen van lelijke oplossingen voor ouderen is neerbuigend. Bovendien weerhoudt het mensen ervan levensreddende innovaties zoals onze intelligente lampen te gebruiken omdat ze ze gewoon niet aantrekkelijk vinden. Als we het leven van mensen willen veranderen, moeten we technologieën ontwikkelen die mensen willen en niet alleen nodig hebben. Dit is de sleutel tot de acceptatie van nieuwe technologieën en is cruciaal voor het bouwen van een inclusieve samenleving."

Tijd voor een nieuwe representatie van leeftijd in de media

Ook de media draagt verantwoordelijkheid voor waardig ouder worden. Daarom zou de representatie van ouderen in de media eindelijk moeten bijgeschaafd worden. Weinig ouderen willen na hun 70e verjaardag alleen maar saaie en “leeftijdsgeschikte” kleding dragen of plotseling een seniorentelefoon gebruiken als ze tot dan toe een stijlvolle smartphone hebben kunnen bedienen. Realistische beelden van ouder worden en goede voorbeelden van hoe technologie ons op oudere leeftijd kan ondersteunen kunnen helpen. We zijn ervan overtuigd dat de Silver Living Journalistiek prijs hieraan bijdraagt.
Labels