DatasheetsDatasheets


Read and download the datasheets for

Preventieve zorg 
Dankzij meldingen bij het in- en uitstappen van het bed kunnen zorgverleners proactief helpen en vallen vermijden.

Care

Slaaprapporten 
Een overzicht van het slaapgedrag bevat cruciale informatie voor zorg op maat.

Meten van hoestpatronen 
Nobi helpt zware gezondheids-problemen voorkomen door ze vroegtijdig op te sporen.

WORDT VERWACHT

Valdetectie 
In zorginstellingen zorgt Nobi voor hulp binnen 90 seconden na de val.

Valpreventie 
Automatische verlichting bij het in en uit bed stappen.

Circadiaans ritme 
Lichttemperatuur past zich aan volgens het tijdstip en helpt zo het dagritme in stand te houden.

Handenvrije tweerichtings-
communicatie via de lamp

​De zorgverlener/ vertrouwens-persoon stelt de bewoner gerust en vertelt dat er hulp aankomt.

Voordeurontgrendeling vanop afstand (thuis)  
Vertrouwenspersoon kunnen hulpverleners binnenlaten, wanneer zij niet snel genoeg ter plaatse zijn.

Woonzorgcentra/ziekenhuizen 
Een overzichtelijk dashboard: de activiteit in alle Nobi-kamers in 1 oogopslag en koppeling met het medische dossier.

At home
User-friendly, intuitive app for trusted contacts.

Comfort


​Safety

Onze functies 

Care

Preventieve zorg 
Dankzij meldingen bij het in- en uitstappen van het bed kunnen zorgverleners proactief helpen en vallen vermijden.

Slaaprapporten 
Een overzicht van het slaapgedrag bevat cruciale informatie voor zorg op maat.

Meten van hoestpatronen 
Nobi helpt zware gezondheids-problemen voorkomen door ze vroegtijdig op te sporen.


​Safety

Valdetectie 
In zorginstellingen zorgt Nobi voor hulp binnen 90 seconden na de val.

Valpreventie 
Automatische verlichting bij het in en uit bed stappen.

Circadiaans ritme 
Lichttemperatuur past zich aan volgens het tijdstip en helpt zo het dagritme in stand te houden.

Handenvrije tweerichtings-communicatie via de lamp
De zorgverlener/vertrouwenspersoon kan de bewoner geruststellen en vertellen dat er hulp aankomt.

Voordeurontgrendeling vanop afstand (thuis) 
Vertrouwenspersoon kunnen bijkomende hulpverleners binnenlaten, wanneer zij niet snel genoeg ter plaatse zijn.

Onze functies 

Comfort

Woonzorgcentra/ziekenhuizen 
Een overzichtelijk dashboard: de activiteit in alle Nobi-kamers in 1 oogopslag en koppeling met het medische dossier.

At home
User-friendly, intuitive app for trusted contacts.

Care

Preventive care
Thanks to notifications when getting in and out of bed, caregivers can proactively help to avoid falls.

Sleep reports
A sleep behaviour overview contains crucial information for tailored care.

Meten van hoestpatronen
WORDT VERWACHT
Nobi helpt zware gezondheids-problemen voorkomen door ze vroegtijdig op te sporen.


Comfort

Residential care homes/hospitals
A user-friendly dashboard: Activity in all Nobi-equipped rooms can be monitored at a glance. Dashboard also links to medical records.

Thuis
Gebruiksvriendelijke en intuïtieve app voor vertrouwenspersonen.


​Safety

Fall detection
In care facilities, Nobi provides assistance within 90 seconds of a fall.

Fall prevention
Lamp automatically turns on when getting in and out of bed.

Circadian rhythm
Light adjusts according to time of day, helping to maintain a natural daily rhythm.

Hands-free, two-way communication - Via the lamp
A caregiver/trusted contact can reassure the resident and tell them help is on the way.

Remote door unlocking - At home
If they are not at the scene, a trusted contact can let first responders inside.